WARSZTATY GRUPY AA "GALAKTYKA"

Pobrane warsztaty mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie na własny użytek
w ramach Dwunastu Tradycji AA.
Plik może być rozpowszechniany jedynie wewnątrz Wspólnoty AA.
Nie wolno publikować warsztatów na innych stronach, umieszczać ich lub udostępniać na jakichkolwiek portalach społecznościowych, sprzedawać i wykorzystywać
w innych celach niż odsłuch do własnego użytku.

Kroki I-III Tomasz Ł. z Krakowa

Kroki IV-VI Iwona z Dąbrowy

Kroki VII-IX Marek K. z Krakowa

Kroki X-XII Piotr z Kielc

Warsztaty 4.03.2023
#1: Istota wspólnoty AA 
#2: 12 Tradycji (0:10:52)
#3: 12 Koncepcji (1:39:51)

Warsztaty 11.03.2023
#1: Prowadzenie i zasady mityngu AA
#2: Moderowanie mityngu AA (1:30:35)

Warsztaty 18.03.2023
#1: Opieka nad Nowicjuszem
#2: Służba w AA (1:11:40)

Warsztaty 25.03.2023
#1: Inwentura grupy

© Copyright 2020 grupa AA Galaktyka
Niniejsza strona nie jest popierana ani zatwierdzona przez Serwis Anonimowych Alkoholików Służby Światowe.
Istnieje wyłącznie jako część pracy Dwunastego Kroku dzięki Grupie AA "Galaktyka" 
wychodzącej z inicjatywą pomocy alkoholikom, którzy nadal cierpią.
Oficjalną stronę AA w Polsce znajdziecie tu: Anonimowi Alkoholicy Polska

Free AI Website Maker